Terma dan Polisi Privasi Kenderaan Terhubung Ford
Syarikat Ford Motor dan Sime Darby Auto Connexion Sdn Bhd
Tarikh Versi : Disember 2022
Syarikat Ford Motor (“Ford”) dan Sime Darby Auto ConneXion Sdn Bhd (“SDAC”) (bersama-sama sebagai bersama dirujuk sebagai “kami” atau “kita”) adalah bertanggungjawab untuk maklumat yang diterima daripada kenderaan anda yang disambungkan.

Untuk beberapa aktiviti pemprosesan data yang dihuraikan di sini, Ford (bertempat di Amerika Syarikat) mengambil tanggungjawab utama. Dalam keadaan ini, Ford akan bekerjasama dengan SDAC untuk memastikan bahawa data peribadi anda, dan hak anda berhubung dengannya adalah dilindungi.

1. SYARAT KENDERAAN BERHUBUNG FORD
1.1 Pengenalan
Selamat datang ke dunia sambungan Ford.

Melalui alat seperti telefon mudah alih, kami berhubung dengan dunia sekeliling menggunakan teknologi komunikasi tanpa wayar (wireless). Kenderaan bersambung Ford anda membolehkan anda melakukan perkara yang sama.

Data Kenderaan boleh didedahkan kepada kami, pengedar-pengedar kami dan syarikat yang berkaitan dengan kami dan digunakan untuk tujuan penyelidikan dan untuk penambahbaik produk, dan tujuan-tujuan lain yang didedahkan dalam Polisi Privasi Kenderaan Bersambung ini.

Untuk memahami bagaimana ianya dilakukan, kita mulakan dengan penjelasan akan bagaimana teknologi tersebut berfungsi.

FordPass Connect ialah modem selular yang mengandungi e-SIM yang membolehkan kenderaan Ford anda bersambung ke Internet, sama seperti peralatan mudah alih yang menggunakan e-SIM. Modem selular tersebut dibenamkan di dalam kenderaan dan sama seperti bahagian-bahagian lain kenderaan, ianya dipasang di kilang.

Apabila anda menerima penghantaran-serah kenderaan, modem tersebut disambungkan ke rangkaian selular dan menghantar data terhad tertentu kepada kami dan pembekal-pembekal perkhidmatan awan kami (bertempat di Amerika Syarikat). Contoh data yang akan dihantar kepada kami adalah termasuk (i) maklumat asas kenderaan (cth. nombor pengenalan kenderaan (VIN), Nombor Siri Elektronik (ESN)) modem FordPass Connect anda, nombor siri SIM (ICCID), model kenderaan, tahun model, nombor siri modem FordPass Connect, waktu tempatan dsb.), (ii) data diagnostik (cth. kod masalah diagnostik), data penyelenggaraan kenderaan (cth. hayat minyak enjin, suhu enjin, penggunaan bahan api, tekanan tayar, dll.), dan (iii) maklumat lain berkenaan penggunaan dan prestasi kenderaan, ciri-ciri dan teknologi (secara kolektif, dirujuk sebagai "Data Kenderaan"). Butiran-butiran lanjut boleh didapati seperti di bawah ini.

Kenderaan Ford anda juga mungkin disambungkan melalui sistem SYNC dalam kenderaan (“SYNC 4”), teknologi Wi-Fi atau AppLink. Ketahui mengenainya dengan lebih lanjut di laman web kami atau dalam manual pemilik anda.

AppLink (jika dilengkapi)
Anda boleh menggunakan AppLink untuk menyambungkan aplikasi mudah alih anda dengan SYNC 4. Peralatan mudah alih anda akan dapat memberikan sambungan data untuk menyambungkan aplikasi mudah alih anda dengan SYNC 4 (yang mungkin dikenakan caj data mudah alih) dan SYNC 4 menyediakan integrasi infotainmen , termasuk kawalan suara (jika berkenaan).

Untuk membolehkan sambungan dengan aplikasi mudah alih dalam peralatan mudah alih anda, SYNC 4 memerlukan persetujuan anda untuk menghantar dan menerima maklumat serta kemas kini (updates) yang dibenarkan oleh aplikasi mudah alih dalam peralatan mudah alih anda yang disambungkan. Atas persetujuan anda, peralatan anda yang disambungkan akan menghantar data-data sulit (encrypted) yang berkenaan (seperti VIN, nombor siri modul SYNC bagi komponen pengecam lain, odometer, statistik penggunaan dan maklumat penyahpepijatan (debugging)) kepada kami. Apabila kenderaan tidak berada dalam mod Pemandu, anda boleh menggunakan menu tetapan (setting menu) untuk memberikan kebenaran kumpulan secara individu, menukar status kebenaran kumpulan, dan melihat data yang disertakan dalam setiap kumpulan, jika dilengkapi. Apabila anda melancarkan sesuatu aplikasi menggunakan SYNC 4, sistem mungkin meminta anda untuk memberikan kebenaran-kebenaran tertentu, contohnya maklumat mengenai kenderaan, seperti Data Kenderaan, Data Pemanduan, Lokasi Kenderaan, Kawalan Kemudahan dan/atau Pemberitahuan Tolak. Sila ambil perhatian bahawa pilihan-pilihan kebenaran yang tersedia untuk anda mungkin berbeza-beza berdasarkan kepada versi SYNC 4 yang dilengkapi dalam kenderaan anda. Anda boleh mendayakan atau melumpuhkan semua kebenaran kumpulan semasa gesaan awal kebenaran aplikasi. Sila rujuk kepada manual pemilik untuk mendapatkan maklumat lanjut. Sila ambil maklum bahawa anda hanya digesa untuk memberi kebenaran pada kali pertama apabila anda melancarkan aplikasi dengan menggunakan SYNC 4. Kami mengesyorkan anda untuk menyemak terma dan syarat serta polisi privasi aplikasi perkhidmatan pihak ketiga atau perkhidmatan yang anda layan kepada dan/atau gunakan. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang aplikasi atau perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga, termasuk penggunaan mana-mana data oleh mereka. Jika anda memilih untuk berkongsi maklumat tentang kenderaan anda melalui penggunaan aplikasi atau perkhidmatan pihak ketiga, terma dan syarat serta polisi privasi pihak ketiga (dan bukan Polisi Privasi Ford) adalah terpakai kepada maklumat yang dikongsi.

I.2 Perkhidmatan Bersambung
Perkhidmatan Terhubung termasuk:

 • Kemas Kini Perisian (software updates) : Membolehkan Ford melakukan kemas kini perisian pada modem FordPass Connect kenderaan anda (Jika ada).

Catatan:
 • Ianya tidak akan mengemas kini SYNC 4 anda, mahupun sistem kenderaan lain. Anda boleh mengemas kini sistem SYNC anda, dengan menyambung ke rangkaian Wi-Fi dan memuat turun dan mengemas kini perisian SYNC terkini (Jika tersedia)

 • Mod Tidur Dalam (Deep Sleep Mode) : Kenderaan anda yang disambungkan mempunyai ciri perlindungan yang dikenali sebagai Mod Tidur Dalam. Mod Tidur Dalam dicetuskan pada kenderaan yang disambungkan selepas kira-kira 14 hari tidak aktif untuk mengelakkan kehabisan bateri kenderaan. Dalam kebanyakan kes, isu ini boleh diatasi dengan memandu kenderaan selama sejam pada kelajuan lebuh raya, atau antara 1,500 dan 3,000 RPM. Semasa memandu, elakkan daripada menggunakan elektronik di dalam kenderaan (radio, pengecas telefon, dll.) selalunya boleh dicajkan semula bateri dengan jayanya. Perkhidmatan Bersambung tidak boleh beroperasi semasa Mod Tidur Dalam.

1.3 Who is the telecommunications carrier?
In simple terms, when you select a command, for example Start, the FordPass App sends a signal via a telecommunications carrier to Ford’s cloud located in the USA, where, after validation, it is sent back down to the FordPass Connect modem in your vehicle and the command is carried out. Your vehicle then sends a signal to confirm it has carried out the ’start’ command via the telecommunications carrier to Ford’s cloud, where it is then on-sent to your FordPass App on your mobile device.

If your vehicle’s FordPass Connect modem or your FordPass App cannot connect to the telecommunications network (for example, due to poor signal strength or data service interruptions), the Connected Services cannot operate.
1.3 Siapakah pembawa telekomunikasi?
E-SIM yang terdapat dalam semua modem FordPass Connect ialah e-SIM global yang akan merayau kepada isyarat daripada salah satu pembawa telekomunikasi tempatan. Dengan cara ini, kenderaan anda akan menerima isyarat yang tersedia di lokasi tersebut pada ketika itu.

Anda tidak boleh mengakses atau menukar e-SIM dalam modem FordPass Connect kenderaan anda.

Nota: Modem FordPass Connect yang dipasang pada kenderaan anda hanya akan berfungsi dengan rangkaian telekomunikasi 3G/4G. Apabila rangkaian ini tidak lagi tersedia, modem FordPass Connect akan berhenti berfungsi dan Perkhidmatan Terhubung serta semua penghantaran data melalui modem FordPass Connect akan terhenti.

Perkhidmatan telekomunikasi untuk kenderaan yang disambungkan disediakan oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami. Disebabkan oleh isu keselamatan dan pematuhan, anda mungkin akan diminta untuk mematuhi permintaan mereka dari masa ke semasa, termasuk kewajipan berkaitan dengan pendaftaran dan pengesahan kad SIM.

1.4 Bilakah Data Kenderaan akan didedahkan?
Apabila anda menerima penghantaran-serah kenderaan anda, anda dan pengedar anda boleh bekerjasama untuk memastikan tetapan sambungan kenderaan anda disesuaikan mengikut kehendak anda.

Ketetapan masa apabila data Kenderaan dihantar adalah berbeza-beza. Sebagai contoh:

 • Data penyelenggaraan dihantar setiap kali anda melakukan suatu perjalanan.
 • Data diagnostik akan dihantar apabila masalah dikesan, dan isyarat dicetuskan dan dihantar ke Ford
 • Kadangkala data kenderaan tertentu "ditarik". Ini mungkin disebabkan oleh pembangunan produk atau pertanyaan peningkatan kualiti.

1.5 How do I know if my vehicle is connected?
1.6.1 Full modem activation (also referred to as ‘fully activated’ and will be available when FordPass application launched):

In a vehicle fitted with a FordPass Connect modem, you will see an icon displayed on the in-vehicle SYNC screen which appears as:

1.6.2 Partial modem activation (also referred to as ‘partially activated’):
 • You can leave your FordPass Connect modem as is, that is partially activated, and the vehicle will continue to send diagnostic and maintenance data as described above. This state will continue unless you actively turn off ‘Vehicle Connectivity’ via your in-vehicle SYNC system in your car.
1.6.3 Modem de-activation:
 • You can turn off ‘Vehicle Connectivity’ via your in-vehicle SYNC system in your Ford and therefore, the sending of data from your vehicle’s modem will cease. A more detailed description of how to de-activate your modem through a reset is given below.
When you take delivery, you and your dealer can work together to ensure that your vehicle connectivity settings are customised to your preferences.
1.5 Bagaimanakah saya tahu jika kenderaan saya disambungkan?
Dalam kenderaan yang dipasang dengan modem FordPass Connect, anda akan melihat ikon pada skrin SYNC dalam kenderaan yang muncul sebagai:
menunjukkan bahawa modem diaktifkan dan data kenderaan termasuk lokasi kenderaan sedang dihantar.

Ikon diatas ini menunjukkan bahwa dan data kenderaan yang disambungkan (yang mungkin termasuk lokasi kenderaan) sedang dihantar.

menunjukkan bahawa modem diaktifkan, dan kedua-dua data kenderaan yang disambungkan dan lokasi kenderaan sedang dihantar. (Simbol ini akan tersedia apabila mengaktifkan modem melalui aplikasi FordPass)

shows that the modem is activated and that connected vehicle data excluding location is being transmitted
1.6 Bolehkah saya mengawal Data Kenderaan yang dihantar daripada modem FordPass Connect kenderaan saya?
Ya, anda boleh melihat dan memperibadikan tetapan ketersambungan dan tetapan privasi dalam sistem infotainmen SYNC 4 dalam kenderaan anda. Dalam menu Tetapan (Setting Menu), pilih 'Ciri Kenderaan Bersambung' (‘Connected Vehicle’) dan pilihan berikut akan dapat dilihat.

Ketersambungan Kenderaan (Vehicle Connectivity)

 • Apabila 'hidup' (‘on’), kenderaan disambungkan ke rangkaian selular perkhidmatan dan Kemas Kini Perisian, jika tersedia, dan Data Kenderaan sedang dikongsi.
 • Apabila ‘dimatikan’ ('off'), kenderaan tidak disambungkan ke rangkaian selular, tiada maklumat dikongsi melalui kenderaan, tiada perkhidmatan yang disambungkan akan berfungsi.


Kongsi Data Kenderaan

 • Apabila 'hidup' (‘on’), kenderaan akan berkongsi data seperti status, prestasi dan diagnostik sistem kenderaan (seperti lampu amaran, penggunaan bahan api, tekanan tayar).
 • Apabila ‘dimatikan’ (‘off’), kenderaan tidak berkongsi maklumat dan perkhidmatan bersambung yang memerlukan Data Kenderaan tidak akan berfungsi.
 • Apabila anda menghidupkan 'hidup' (‘on’), bermaksud anda bersetuju untuk Data Kenderaan dihantar kepada Ford. Kemudiannya, semua ciri yang disambungkan termasuk Menghidupkan Kenderaan dengan Kawalan Jauh (Remote Start); Kunci/Buka Kawalan Jauh (Remote Lock/Unlock); Status dan Makluman Kesihatan Kenderaan dan amaran adalah berfunsgi dan dipaparkan pada Aplikasi FordPass anda.

Kongsi Analitis Kenderaan

 • Apabila 'hidup' (‘on’), kenderaan akan berkongsi maklumat tanpa nama berkenaan penggunaan dan prestasi ciri-ciri kenderaan, perkhidmatan dan teknologi kenderaan (contohnya, ciri-ciri yang digunakan).
 • Apabila 'dimatikan’ (‘off'), kenderaan tidak akan berkongsi maklumat.

When the FordPass Connect modem is partially activated you will see only two categories (and the data transmission to and from the vehicle will be as described above):

 • Vehicle Connectivity
 • Share Vehicle data

1.7 Berkongsi kenderaan anda, atau memandu kenderaan yang dikongsi

Jika anda berkongsi kenderaan anda dengan orang lain, sila beritahu mereka tentang tetapan ciri-ciri Kenderaan Bersambung anda. Sebagai contoh, beritahu mereka di mana mereka boleh mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk mematikan perkongsian data pada menu Tetapan dalam sistem infotainmen SYNC 4. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sesiapa sahaja yang anda berkongsi kenderaan anda mengetahui Ciri-ciri Kenderaan Bersambung dan telah membaca dan memahami Terma dan Polisi Privasi Kenderaan Terhubung Ford serta memberikan persetujuan bertulis mereka (sekiranya perlu) untuk pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan kepada data peribadi apabila mereka menggunakan kenderaan anda.

Ikon dalam kenderaan dan pop timbul perkongsian data menunjukkan Maklumat Kenderaan Bersambung sedang dikongsi.

Pemandu dan penumpang tanpa peralatan mudah alih atau dengan peralatan mudah alih yang belum dipasangkan (paired) dengan sistem infotainment SYNC 4, atau jika seseorang adalah baru kepada menggunakan kenderaan anda, atau tidak memandunya dengan secukupnya untuk memasangkan peralatan mudah alih mereka, mereka akan melihat pop-timbul dipaparkan dalam kenderaan memberi amaran kepada mereka berkenaan tetapan perkongsian data semasa dan jenis kenderaan yang disambungkan melalui kenderaan tersebut.

1.8 Kepentingan Menetapkan Semula (Resetting) Kenderaan

Sebelum menjual atau memindahkan pemilikan kenderaan, anda mesti: (a) melengkapkan Set Semula (lihat di bawah untuk arahan); (b) mengeluarkan data peribadi yang diimport termasuk tetapi tidak terhad kepada senarai kenalan, nama peralatan berpasangan ; dan (c) mengembalikan kenderaan kepada tetapan asal kilang. Ini sama seperti mengelap memori telefon mudah alih anda apabila anda menaik taraf kepada peralatan mudah alih baharu. Dan, jangan lupa untuk melakukan Set Semula Utama (Master Reset) apabila anda membeli kenderaan terpakai yang dilengkapi dengan modem FordPass Connect.

Terdapat dua jenis Set Semula yang mungkin dipaparkan dalam kenderaan anda:

 1. FordPass Connect Reset : Tetapkan semula modem sahaja
 2. Set Semula Utama (Master Reset) : Tetapkan semula modem dan sistem infotainment SYNC.

FordPass Connect Modem Reset Instructions


A. Tetapan Semula Sambung FordPass (FordPass Connect Reset)

Tetapan semula modem FordPass Connect akan menetapkan semula tetapan modem kepada ketetapan asal kilang (iaitu pengaktifan modem separa /separa mengaktifkan modem).

Semua tetapan SYNC 4 yang lain, seperti peralatan mudah alih berpasangan, buku telefon dan alamat yang disimpan akan dikekalkan

Tetapan Semula Modem Sambung FordPass hanya boleh dilakukan di dalam kenderaan.

Untuk melakukan Tetapan Semula Modem FordPass Connect:

 1. Duduk di dalam kenderaan Ford anda, hidupkan kenderaan dan pilih Tetapan (Settings) dalam bar ciri-ciri di bahagian bawah skrin utama SYNC
 2. Pilih Umum (General). Anda mungkin perlu leret ke skrin seterusnya.
 3. Tatal ke bawah dan pilih Tetapkan semula (Reset).
 4. Pilih Tetapan Semuala FordPass Connect (FordPass Connect Reset).
 5. Pilih Tetapkan Semula Semua (Reset).
 6. Satu Mesej yang mengesahkan bahawa semua tetapan FordPass Connect akan ditetapkan semula kepada tetapan asal kilang akan muncul. Pilih Teruskan (Continue).
 7. Set Semula Sambung FordPass kini selesai.

Master Reset Instructions


B. Arahan Set Semula Utama

Set Semula Utama (Master Reset) akan menetapkan semula tetapan modem seperti yang diterangkan di atas dan semua tetapan SYNC 4. Ia akan memadamkan semua data yang disimpan SYNC 4 termasuk peralatan mudah alih berpasangan, buku telefon, sejarah panggilan dan alamat yang disimpan.

Tetapan Semula Utama (Master Reset) hanya boleh dilakukan di dalam kenderaan dan harus dilakukan sebelum memindahkan milikan kenderaan anda.

Untuk melakukan Set Semula Utama (Master Reset)

 1. Duduk di dalam kereta, hidupkan kenderaan dan pilih Tetapan (Settings) dalam bar ciri di bahagian bawah skrin utama SYNC 4.
 2. Pilih Umum (General). Anda mungkin perlu meleret ke skrin seterusnya.
 3. Tatal ke bawah dan pilih Tetapkan semula (Reset).
 4. Pilih Tetapan Semula Utama (Master Reset).
 5. Mesej yang mengesahkan bahawa semua tetapan sistem akan ditetapkan semula kepada lalai kilang akan muncul. Pilih Teruskan (Continue).
 6. Set Semula Utama (Master Reset) kini selesai.

2. DASAR PRIVASI KENDERAAN TERHUBUNG FORD
2.1 Komitmen Privasi Kami kepada Anda

Kami berkomit untuk menguruskan data peribadi anda secara adil dan mengikut polisi privasi kami dan menurut peruntukan yang terkandung dalam Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 (Akta Privasi). Apabila kenderaan yang disambungkan (dibincangkan secara terperinci di bawah), dikaitkan dengan VIN kenderaan anda dan dipautkan kepada anda, Ford akan mengurusnya sebagai data peribadi.

Anda boleh mengetahui tentang amalan privasi kami secara lebih umum di https://www.sdacford.com.my/privacy-disclaimer.

Kami mungkin menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda:

 • untuk tujuan kami mengumpulnya (dan tujuan berkaitan yang boleh anda harapkan secara munasabah);
 • untuk tujuan lain yang anda telah bersetuju;
 • sebagaimana yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang; dan
 • untuk keperluan undang-undang lain yang boleh kami bergantung kepada di bawah Akta Privasi.


Secara umum, kami mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda supaya kami boleh menjalankan perniagaan dengan anda dan menghubungi anda tentang produk dan perkhidmatan kami, dan untuk tujuan yang berkaitan dengan operasi perniagaan kami.

Beberapa tujuan khusus kami mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi adalah:

 • untuk membolehkan anda mengawal ciri-ciri kenderaan tertentu dan memberikan anda Perkhidmatan Terhubung;
 • untuk memenuhi permintaan anda dan berurus dengan pertanyaan anda;
 • untuk memperibadikan pengalaman anda dan komunikasi yang anda terima;
 • untuk mengurus dan menambah baik perniagaan kami dan hubungan kami dengan anda;
 • untuk menilai kualiti perkhidmatan yang kami dan pengedar kami bekalkan, dan perkhidmatan yang pembekal kami bekalkan kepada kami atau bagi pihak kami;
 • untuk membekalkan kemas kini melalui udara kepada modem FordPass Connect (Jika ada);
 • untuk tujuan penyelesaian masalah;
 • untuk menjalankan aktiviti diagnostik secara kawalan jauh;
 • untuk meramalkan produk atau perkhidmatan Ford yang mungkin menarik minat anda;
 • untuk menjalankan penyelidikan dan membangunkan produk-produk, perkhidmatan, dan strategi perniagaan dan pemasaran baharu dan dipertingkatkan; dan
 • untuk mengesan, mencegah, atau sebaliknya menangani isu penipuan, keselamatan, keselamatan atau isu privasi.

Kami juga boleh menggunakan dan mendedahkan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran terus kepada anda di mana anda telah memilih untuk menerima sebarang bahan pemasaran daripada kami, atau sebaliknya ianya dibenarkan oleh Akta Privasi. Pemasaran langsung yang melibatkan komunikasi terus dengan anda untuk tujuan mempromosikan barangan atau perkhidmatan kepada anda. Pemasaran langsung boleh dihantar melalui pelbagai kaedah termasuk mel, telefon, e-mel, SMS atau pemberitahuan dalam aplikasi. Anda boleh berhenti melanggan pemasaran langsung kami, atau menukar cara kami menghubungi anda, dengan menghubungi kami.

Secara amnya, anda tidak mempunyai kewajipan untuk memberikan sebarang data peribadi yang diminta oleh kami. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk menahan data peribadi yang diminta, kami mungkin tidak akan dapat memberikan anda perkhidmatan yang bergantung kepada pengumpulan data peribadi tersebut.


2.2 Data Kenderaan Bersambung

Di bawah ialah jenis maklumat kenderaan bersambung yang kami kumpulkan dan tujuan data itu boleh digunakan. Berdasarkan tahap ketersambungan yang anda pilih untuk kenderaan anda dan Perkhidmatan Terhubung yang anda gunakan, kami mungkin mengumpul dan menggunakan semua atau beberapa maklumat kenderaan bersambung yang dinyatakan di bawah. Maklumat boleh dihantar melalui penghantaran jauh kepada kami melalui FordPass Connect, AppLink, Wi-Fi atau diperoleh terus daripada kenderaan semasa lawatan perkhidmatan.

2.3 Keselamatan Siber Data dan Kenderaan

Tiada siapa yang boleh menjamin penghantaran data melalui Internet adalah selamat, tetapi kami, pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi kami mengambil serius akan data dan keselamatan siber, terutamanya berkaitan dengan data peribadi anda.

Kami menggunakan pelbagai langkah keselamatan teknikal, pentadbiran dan fizikal untuk membantu melindungi dan mengekalkan keselamatan, integriti dan ketersediaan data kenderaan yang disambungkan.

Ford mempunyai pasukan keselamatan siber kenderaan yang bersambung dan melaksanakan pelbagai langkah keselamatan teknikal dan organisasi untuk melindungi data kenderaan yang disambungkan, termasuk kawalan akses untuk mengehadkan akses yang tidak perlu atau akses tanpa kebenaran, kehilangan, penggantian, pembetulan atau pendedahan data kenderaan yang berkaitan, menurut Akta Privasi, serta langkah keselamatan siber seperti pencincangan dan penyulitan data.

Ford telah melaksanakan langkah kawalan akses dan penggunaan storan data dan peralatan pemprosesan yang terjamin sesuai untuk pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan data peribadi. Kami mengehadkan akses kepada data peribadi serta alatan storan dan pemprosesan dengan mengenakan hak akses atau kebenaran, membenarkan hanya individu yang diberi kuasa untuk mengakses data peribadi, dan melaksanakan tanggungjawab pengguna untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, persepsi, pertindihan yang menyalahi undang-undang data peribadi atau kecurian storan atau peralatan pemprosesan. Kami juga mempunyai Langkah-langkah yang munasabah untuk membolehkan pemeriksaan semula akses, pengubahan, pemadaman atau pemindahan setiap data peribadi.

2.4 Pemindahan data, penyimpanan dan perkongsian

Kami mungkin akan berkongsi data/maklumat kenderaan yang berkaitan dengan:

 • syarikat berkaitan kami;
 • syarikat atau organisasi lain yang telah kami terlibat dengan untuk menyediakan perkhidmatan untuk, atau berkaitan dengan, kami (termasuk vendor mel, agensi pemasaran, penyedia bantuan tepi jalan, penyedia analitik, perkhidmatan pengehosan acara, laman web dan penyedia pengehosan data dan penyedia teknologi maklumat lain, untuk analisis trend, untuk penyelidikan pasaran, untuk promosi dan untuk penyediaan maklumat jualan statistik kepada badan industri);
 • syarikat atau organisasi lain di mana anda telah meminta kami atau bersetuju bahawa kami boleh berkongsi data peribadi anda dengan mereka;
 • syarikat atau organisasi lain yang kami percaya anda mungkin mempunyai minat yang tulen dalam perkhidmatan dan/atau produk mereka;
 • peniaga dan rakan kongsi kami di mana ianya adalah perlu untuk memberikan anda produk atau perkhidmatan, termasuk, sebagai contoh, pembekal rangkaian telekomunikasi kami;
 • penasihat profesional;
 • mana-mana agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, pengawal selia, pihak berkuasa kerajaan atau pihak ketiga lain (cth., pembekal rangkaian telekomunikasi kami) yang kami percaya perkongsian data/maklumat kenderaan yang disambungkan adalah perlu untuk kami mematuhi kewajipan undang-undang atau kawal selia kami, atau sebaliknya untuk melindungi hak kami, hak mana-mana pihak ketiga atau keselamatan peribadi mana-mana individu, atau untuk mengesan, mencegah, atau sebaliknya menangani isu penipuan, keselamatan atau keselamatan; dan
 • mana-mana pihak ketiga yang membeli, atau yang kami pindahkan, semua atau sebahagian besarnya aset dan/atau perniagaan kami.

Apabila kami berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga, kami akan berbuat demikian hanya dalam keadaan yang disenaraikan di atas, atau dengan cara yang konsisten dengan peruntukan di bawah Akta Privasi.

Pihak yang kami dedahkan dan/atau memindakan data peribadi termasuk pihak yang berada di luar Malaysia. Data kenderaan yang disambungkan boleh dipindahkan daripada modem FordPass Connect ke Ford di Amerika Syarikat (AS). Apabila ini berlaku, data tersebut akan disimpan di lokasi pemprosesan dan pengstoran data Ford termasuk server Ford dan infrastruktur awan pihak ketiga, yang kesemuanya terletak di AS. Dalam urusan perniagaan biasa, kami biasanya memindahkan data peribadi kepada syarikat dalam Kumpulan Syarikat Ford Motor yang terletak di AS dan India di mana data kumpulan dan pusat perniagaan Ford kami adalah terletak dan kepada pembekal perkhidmatan luar negara kami yang terletak di AS.

Berdasarkan kepada perkara yang dinyatakan di atas, Kumpulan Syarikat Ford Motor yang terletak di AS dan India dengan pembekal perkhidmatan luar negara mereka yang terletak di AS akan mempunyai polisi-polisi privasi khusus masing-masing berhubung dengan pemprosesan, penggunaan dan penyimpanan data peribadi mereka. Memandangkan dasar privasi masing-masing dikawal oleh Kumpulan Syarikat Ford Motor yang berkaitan di negara-negara tersebut dan pembekal perkhidmatan luar negara, kami:-

 1. tidak mempunyai kawalan mahupun keupayaan untuk mengawal/mempengaruhi cara Kumpulan Syarikat Ford Motor yang berkaitan dan pembekal perkhidmatan luar negara mereka menggunakan, mengurus dan/atau menyimpan data peribadi.
 2. tidak akan bertanggungjawab ke atas Kumpulan Syarikat Ford Motor dan pembekal perkhidmatan luar negara mereka berhubung dengan pemprosesan, penggunaan dan/atau penyimpanan data peribadi.

Kecuali dimana suatu pengecualian adalah terpakai di bawah Akta Privasi, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa kami dibenarkan untuk memindahkan data peribadi mengikut Akta Privasi. Kami mungkin sebagai contoh, mendapatkan jaminan kontrak daripada mana-mana penerima data peribadi untuk memastikan bahawa data peribadi anda akan dilindungi oleh piawaian perlindungan data peribadi yang setara dengan yang diperlukan di bawah Akta Privasi serta untuk memastikan bahawa mereka tidak akan melanggar peruntukan-peruntukan dalam Akta Privasi.


2.5 Pengekalan

Kami menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan di atas. Walau bagaimanapun, kami mungkin menyimpan data peribadi anda untuk tempoh yang lebih lama jika kami perlu mematuhi Akta Privasi dan peraturan, dasar dalaman kami, peraturan operasi atau, apabila perlu, apabila pertikaian berlaku.

Sebaik sahaja disambungkang data kenderaan tidak lagi diperlukan oleh kami atas sebarang sebab, ianya akan sama ada akan tidak dapat dipulihkan tanpa nama atau dimusnahkan secara kekal. Jika data telah tidak dapat dipulihkan tanpa nama, Ford boleh menyimpannya dan menggunakannya untuk sebarang tujuan mengikut keperluan.

2.6 Hak Subjek Data Anda, dan Cara Menghubungi Kami

Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Akta Privasi dan prosedur pengurusan hak subjek data kami, anda mungkin mempunyai hak berikut.

 • Akses. Anda mungkin mempunyai hak untuk mengakses atau meminta salinan data peribadi anda yang kami kumpul, gunakan atau dedahkan.
 • Pembetulan. Anda mungkin mempunyai hak untuk meminta data peribadi yang kami kumpul, gunakan dan/atau dedahkan tentang anda diperbetulkan, dikemas kini, dilengkapkan dan tidak mengelirukan.
 • Kemudahalihan Data. Anda mungkin mempunyai hak untuk mendapatkan data peribadi yang kami pegang tentang anda dalam format elektronik yang berstruktur dan boleh dibaca, dan untuk menghantar data tersebut kepada pengawal data lain.
 • Bantahan. Anda mungkin mempunyai hak untuk membantah kepada pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan data peribadi anda setakat yang dibenarkan di bawah Akta Privasi.
 • Sekatan. Anda mungkin mempunyai hak untuk menyekat penggunaan data peribadi anda oleh kami dalam keadaaan-keadaan tertentu.
 • Penarikan balik persetujuan. Untuk tujuan di mana anda telah memberikan persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan, dan/atau pendedahan data peribadi anda, anda mungkin mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran anda dalam keadaan-keadaan tertentu.
 • Pemadaman. Anda mungkin mempunyai hak untuk meminta kami memadam, memusnahkan atau menyamakan data peribadi anda yang kami telah kumpul, gunakan atau dedahkan.

Jika anda mempunyai sebarang persoalan, kebimbangan atau aduan tentang pengumpulan, penggunaan dan/atau pendedahan data peribadi kami, atau jika anda percaya bahawa kami tidak mematuhi dasar ini atau Akta Privasi, sila hubungi kami.

Kami akan memandang serius sebarang aduan dan sebarang aduan akan dinilai oleh orang yang sesuai dengan tujuan untuk menyelesaikan sebarang isu tepat pada masanya dan dengan cekap. Kami meminta agar anda bekerjasama dengan kami dalam proses ini dan memberikan kami sebarang maklumat berkaitan yang mungkin kami perlukan.

Jika anda tidak berpuas hati dengan hasil penilaian kami terhadap aduan anda, anda boleh menghubungi Suruhanjaya Perlindungan Data Peribadi.

Jika anda mempunyai sebarang persoalan atau kebimbangan mengenai penggunaan maklumat anda oleh kami, atau ingin melaksanakan mana-mana hak anda, anda boleh menghubungi Jabatan Perhubungan Pelanggan kami melalui:-

 • memanggil nombor telefon: 1300 383 181; atau
 • menghantar e-mel ke customercare.sdac@simedarby.com; atau
 • menghantar surat kepada kami di Sime Darby Auto ConneXion Sdn Bhd, Ford di Level 3, Block 2, Sime Darby Motors City, Pusat Automotif Sime Darby, No.6, Jalan PJU 1A/7, Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor.

2.7 Perubahan

Kami mungkin mengubah suai atau mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan anda (atau mendapatkan persetujuan anda jika persetujuan diperlukan) tentang sebarang perubahan besar atau sebarang perubahan yang diperlukan oleh undang-undang yang adalah penting kepada Polisi Privasi ini.

Follow Ford Malaysia
© Sime Darby Auto ConneXion Sdn Bhd


Ford Sales Chat Is Now On WhatsApp
Our sales chat is currently operating on WhatsApp from Monday to Friday, 10AM to 7PM & Saturday 10AM to 2PM (excluding public holidays).

For Aftersales / Parts / Warranty enquiries, contact our Customer Care Centre at 1300 383 181 Monday – Friday 9AM to 5PM (excluding public holidays) or email customercare.sdac@simedarby.com.

Click the button below to get the conversation started.
Ooops!
Generic Popup